แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
200
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

รบกวนไอที แก้ไขวุฒิบัตรดิจิทัล
ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมเรียนออนไลน์ ไม่ได้บันทึกชื่อภาษาอังกฤษตนเองค่ะ

สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน (รหัสรุ่น 0271679 สีดำ)

เลขบัตรประชาชน 

3190100319584
ชื่อ ทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์

ชื่อภาษาอังกฤษ Songtham Wongsirisopak 

*ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในระบบแล้วค่ะ 

 

17/05/2021 10:02:35
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีครับ @17/05/2021 10:10:41
199
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

นางชุลีพร ขำขุด

นางเอื้อศิริ เสริมเจริญกิจ

นายภูมิศักดิ์ สุขแก้ว

นายพงศฺ์พันธ์ เนตรมณี
 

ข้าราชการย้ายมาใหม่
แอดมินลาเลี้ยงดูบุตรไม่มีเจ้าหน้าที่จัดทำ
รบกวนหน่อยค่ะ

17/05/2021 09:26:30
ขอตำแหน่ง ฝ่าย ของแต่ละคนด้วยค่ะ @17/05/2021 12:05:37
198
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิภาณ
สมุทรปราการ

การประยุกต์ใช้งาน PLC ชั้นสูง   Training ID 0271925 ขอแก้ไขชื่อผู้จบฝึกในวุฒิบัติ

1. อวยชัย สำลีแก้ม แก้เป็น อวยชัย สำลีแก้ว              

2. สุรฤกษ์ มีอุดมพงศ์ เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ          Surarerk Meeudompong                                      

3. จิโรจ พรพุฒิเมธี  *Jiroj แก้เป็น Jiroj                     

 

 

14/05/2021 10:04:55
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @14/05/2021 10:03:30
197
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุรชา เนมขุนทด
หนองบัวลำภู

(คำถาม )หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมสตรี รุ่นที่ 1/2564 เนื่องจากไม่ได้บันทึกชื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัครฝึก ทำให้เวลาปริ้นวุฒิบัติดิจิตอล ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษค่ะ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษแล้ว รบกวนแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รหัสหลักสูตรที่ขอนะค่ะ รหัสสีดำค่ะ 0266104 ค่ะ

(0958148898) เบอร์หนูค่ะ

13/05/2021 16:48:11
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @13/05/2021 17:02:07
196
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

*** แก้ไขรูปถ่าย ***

นายศุภลักษณ์ ศรีภา 

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440

13/05/2021 15:00:59
ฝึก หรือ ทดสอบค่ะ @13/05/2021 15:02:13

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3449 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์