id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน One Platform for Skill Development
4-5 มีนาคม 2567
ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(90 คน)
564
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 2/2567
14 กุมภาพันธ์ 2567
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 9 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : 1613 สุนิษา/มะลิวรรณ/ณัชชา

(21 คน)
561
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ๒๐ จังหวัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
13 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 9 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(7 คน)
555
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิเเห่งชาติ (์NQF) และระบบธนาคารหน่วยกิจ (Credit Bank) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
***กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น*** โดย กพท.รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 17 - 18 ม.ค 67 รวม 2 คืน เท่านั้น
17 - 19 มกราคม 2567
โรงเเรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 15 ม.ค. 67
ผู้ประสานงาน : คุณยุทธชัย ทองอินทร์ โทร. 086-327-8560

(9 คน)

(0 คน)
553
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ครั้งที่ 1/2567
9 มกราคม 2567
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 5 มกราคม 2567
ผู้ประสานงาน : 1613/สุนิษา/ณัชชา/มะลิวรรณ

(13 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด75 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน