id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
650
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการติดตามประเมินผลการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยให้แก่สาธารณะ หลักสูตรพนักเจ้าหน้าที่ฯ รุ่นที่ 4/2567
24 - 26 กรกฎาคม 2567
โรงแรมรัตนชล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 15 กรกฎาคม 2567
ผู้ประสานงาน : เจริญศรี เปสันเทียะ 022451703/ 0929615001

(2 คน)
649
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ในกลุ่มธุรกิจเรือสำราญ (การพ่นสีและซ่อมสีเรือยอร์ช)
25 - 27 มิถุนายน 2567
โรงแรมไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สนพ.ส่งได้ 2 คน
สพร.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 19 มิถุนายน 2567
ผู้ประสานงาน : นายอำพล ขาวคง 08-1766-4213

(0 คน)
648
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
19 มิ.ย. 67
ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 17 มิ.ย. 67
ผู้ประสานงาน : 1613/สุนิษา/ณัชชา/มะลิวรรณ

(7 คน)
647
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการสัมภาษณ์บทบาทภารกิจหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการมอบรางวัล "สำเภา-นาวาทอง"
24 มิถุนายน 2567
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนพ.ส่งได้ 0 คน
สพร.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 19 มิถุนายน 2567
ผู้ประสานงาน : มะสิวรรณ/สุนิสา/ณัชชา โทร.1613

(4 คน)
646
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาโครงการสัมมนาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในงานรับรองความรู้ความสามารถ
27 มิถุนายน 2567
โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
สนพ.ส่งได้ 1 คน
สพร.ส่งได้ 1 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 21 มิถุนายน 2567
ผู้ประสานงาน : เจริญศรี เปสันเทียะ 022451703

(36 คน)

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด84 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน ประวัติรุ่นลงทะเบียน