id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
487
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
14 มีนาคม 2566
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมกราฟ (โรงแรมบางกอกชฎา) ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 8 มีนาคม 2566
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ ,ณัชชา / 613 /02-2470303

(159 คน)
485
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรม โครงการนักประชาสัมพันธ์มือาชีพภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 2
29-30 มีนาคม 2566
โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 10 มีนาคม 2566
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(43 คน)
484
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อบรมโครงการนักประชาสัมพันธ์มือาชีพภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1
27 - 28 มีนาคม 2566
โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 10 มีนาคม 2566
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(41 คน)
482
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
สัมมนาสัมมนาสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 3
23 มีนาคม 2566
โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา เลขที่ 67/8 หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 13 มีนาคม 2566
ผู้ประสานงาน : วรนิภา 02-2451703

(19 คน)

(54 คน)
480
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
7 มีนาคม 2566
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 3 มีนาคม 2566
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์/ณัชชา 1613

(26 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน