id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
414
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
9-11 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม แกรนด์จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : กัญภัสสร์ โทร.0863645324 /อรุณี โทร.0615966216

(102 คน)
412
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 4
10 -11 และ 18 สิงหาคม 2565
โรงแรมเวียงลคอร ถนนพหลโยธิน อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
ศพจ.ส่งได้ 4 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 5 สิงหาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางเจริญศรี เปสันเทียะ

(67 คน)
411
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 3
26-27 กรกฎาคม 2565 และ 4 สิงหาคม 2565
โรงแรมนิภาการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองสุรษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ศพจ.ส่งได้ 3 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 กรกฎาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นางเจริญศรี เปสันเทียะ

(48 คน)
407
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนฯ
18 - 20 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 6 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กรกฏาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 026436039 // 0958811295

(120 คน)
405
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2/2565
วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ผู้ประสานงาน : นางสาวเจริญศรี เปสันเทียะ / 022451703

(43 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน