id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
150
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ .2545 รุ่นที่ 3
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 200 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 4 หรือ5 หรือไม่
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงแรมเอสดี อเวนิว (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 4 และ 5 )
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02-390-0262

(251 คน)
149
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ .2545 รุ่นที่ 2
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 2 หรือไม่
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 2)
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02-390-0262

(161 คน)
148
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทคมหานคร
อบรมโครงการอบรมสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ .2545 รุ่นที่ 1
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 160 คน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทของตน อยู่ในเขตพื้นที่ 3 หรือไม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
ณ สปอร์ตแอนด์สปก บาย ธารารมณ์ (สำหรับ บริษัท ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 3)
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : นายธีรวัฒน์ 02 390 0262

(161 คน)
146
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และ พัสดุ สำหรับผู้บริหาร
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมปกรณ์อังศุสิงห์ ชั้น10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
ผู้ประสานงาน : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 02-6434984

(36 คน)
144
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
อบรมการพัฒนานักพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560
โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จ.นครนายก
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ประสานงาน : อ.นพพร/อ.นที เบอร์ 02 245 1825

(57 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน