id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
379
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการสัมปปปปปป
4-6 มีนาคม
ดด
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 2 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 เมษายน 2555
ผู้ประสานงาน : นาย ก

(0 คน)
377
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
22 มีนาคม 2565
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613

(26 คน)
375
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ ด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
18 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 4 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 7 มีนาคม 2565
ผู้ประสานงาน : 0899442166

(161 คน)
374
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
3 – 4 มีนาคม 2565
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 มีนาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(31 คน)
371
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมอบรมโครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 กุมภาพันธ์ 2565
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 9 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ประสานงาน : พรรษา / 0 2245 3579 , 1014

(26 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน