id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
168
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย [มหาวิทยาลัย=ไม่ใช่ 30 สัญญาจ้าง/สมาคม/สำนักงาน/แขกผู้มีเกียรติ]
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(45 คน)
167
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย [ที่ปรึกษาโครงการ = 30 สัญญาจ้าง / ผู้ออกบูธสินค้า]
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(97 คน)
166
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (สถานประกอบกิจการที่รับโล่)
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานอื่น/บริษัท/สปก.ส่งได้ คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(233 คน)
165
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (ส่วนกลาง สถาบัน สำนักงาน)
14 กันยายน 2560
ห้องแชฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ศพจ.ส่งได้ 50 คน
สพภ.ส่งได้ 50 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 40 คน
แจ้งชื่อภายใน 1 กันยายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสุภาพ ณ นครพนม และนางสาวอฐิพร มานพ โทรศัพท์ 02-2454406

(441 คน)
164
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ
อบรมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รุ่นที่ 2)
4 - 6 กันยายน 2560
โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 12 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 0 คน
แจ้งชื่อภายใน 25 สิงหาคม 2560
ผู้ประสานงาน : จอห์น 0 2245 1703

(106 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน