id
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หัวข้อ
วันที่
สถานที่
หมายเหตุ
การดำเนินการ
466
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อเสนอมุมมองเพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจับคู่พักได้เองโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงแรมในวันที่เข้าพักครับ/ค่ะ
24 มกราคม 2566
ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
ศพจ.ส่งได้ 1 คน
สพภ.ส่งได้ 4 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 1 คน
แจ้งชื่อภายใน 16 มกราคม 2566
ผู้ประสานงาน : กำเชิง/อรุณี/ภาณุพงศ์/สุดารัตน์ โทร.1612/02-247-0303

(161 คน)
465
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมที่2) รุ่น 2
***กรณีเข้าพัก>เลือกเข้าพักคืนวันอบรมเท่านั้น*** (ห้ามเลือกเข้าพักล่วงหน้า) โดย กมฐ.รับผิดชอบที่พักและจัดที่พักให้คืนวันที่ 1 - 2 ก.พ.66 รวม 2 คืน เท่านั้น
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี
ศพจ.ส่งได้ 2 คน
สพภ.ส่งได้ 3 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 3 คน
แจ้งชื่อภายใน 18 มกราคม 2566
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กมฐ. โทร.02-2451822, 02-6434987

(94 คน)
460
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมหารือการดำเนินการสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
23 ธันวาคม 2565
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 21 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ ,ณัชชา / 613 /02-2470303

(18 คน)
458
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมการชี้แจงรายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
21 ธันวาคม 2565
ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 19 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : ณัชชา/นภารัตน์ โทร1613

(16 คน)
457
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประชุมประชุม คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2565
15 ธันวาคม 2565
ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศพจ.ส่งได้ 0 คน
สพภ.ส่งได้ 0 คน
ส่วนกลาง.ส่งได้ 2 คน
แจ้งชื่อภายใน 14 ธันวาคม 2565
ผู้ประสานงาน : นภารัตน์ / 613 /02-2470303

(20 คน)

<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] ถัดไป>>
จำนวนรายการทั้งหมด313 รายการ
ผู้ดูแลระบบ ประวัติการลงทะเบียนรายบุคคล ประวัติการลงทะเบียนรายหน่วยงาน กลับหน้าลงทะเบียน